HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Aşağa gitmek

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Admin Bir Paz Tem. 01, 2007 5:27 pm
Hüseyin Nihal Atsız (Atsız), 12 Ocak 1905’te İstanbul Kadıköy’de doğdu. Babası bahriye (deniz) subayı Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanımdır.

İlköğrenimini Kadıköy’deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul sultanilerinde yaptı. Daha sonra askeri okula yazıldı.

Atsız, Askerî Tıbbiye'nin 3. sınıfında iken, aralarında bir takım problemler geçen Arap asıllı Bağdatlı Mesut Süreyya Efendi adlı bir mülazım (teğmen)'ın kasti bir şekilde ve gereksiz bir yerde istediği selâmı vermediği için, 4 Mart 1925 tarihinde Askeri Tıbbiyeden çıkarılmıştır.

Bu olaydan sonra üç ay kadar Kabataş Lisesi'nde yardımcı öğretmenlik yapan Atsız, daha sonraları Deniz Yolları'nın Mahmut Şevket Paşa adlı vapurunda kâtip muavini olarak çalışmış ve bu vapurla İstanbul-Mersin arasında bir kaç sefer yapmıştır.

1926 yılında İstanbul Dârülfününun Edebiyat Fakültesi'nin "Edebiyat Bölümü"ne ve İstanbul Dârülfünûnu'nun yatılı kısmı olan Yüksek Muallim Mektebi'ne kaydolan Atsız, bir hafta sonra askere çağırılmış, tecil isteği kabul edilmeyen Atsız askerliğini 9 ay olarak 28 Ekim 1926-28 Temmuz 1927 tarihleri arasında İstanbul'da Taşkışla'da 5. piyade alayında er olarak yapmıştır,

Ahmet Naci adlı arkadaşı ile birlikte hazırladığı Anadolu' da Türklere Ait Yer İsimleri adlı makalenin Türkiyat Mecmuası'nın ikinci cildinde yayınlanması ile hocası olan M, Fuad Köprülü'nün dikkatini çeken Atsız, 1930 yılında Edirneli Nazmî'nin divanı üzerinde mezuniyet çalışması yapmıştır(Divân-ı Türkî-i Basit, Gramer ve Lügati, 1930, 111 s. Türkiyat Enstitüsü Mezuniyet Tezi, no 82). Aynı yıl Edebiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Atsız'ın sınıf arkadaşları arasında Tahsin Banguoğlu, Ziya Karamuk, Orhan Şâik Gökyay, Pertev Nâilî Boratav, Nihad Sâmi Banarlı gibi isimleri sayabiliriz.

Mezuniyetinden sonra Edebiyat Fakültesi Dekanı olan hocası Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Maarif Vekâleti’nde Atsız için girişimde bulunarak, Yüksek Öğretmen Okulu'nu öğrenci olarak bitirdiği için, liselerde yapması gereken 8 yıllık mecburi hizmetini affettirmiş ve 25 Ocak 1931’de Atsız'ı kendisine asistan olarak almıştır.

Atsız, yine 1931 yılında Dârülfünûnun felsefe bölümünden mezun olan ilk eşi Mehpare Hanım ile evlenmiş, ancak 1935 yılında ayrılmıştır.

Atsız, 15 Mayıs 1931'den 25 Eylül 1932 tarihine kadar Atsız Mecmua (17 sayı)'yı çıkarmaya başladı. M. Fuad Köprülü, Zeki V. Togan, Abdülkadir İnan gibi edebiyat ve tarih bilginlerinin de içinde bulunduğu bir kadro ile yayın hayatına atılan bu "Türkçü ve Köycü" dergi, devrinde ilim, fikir ve sanat alanında çok tesir yaratan Türkçü bir çığır açmış, âdetâ Cumhuriyet devri Türkçülüğünün öncüsü olmuştur.

Atsız, kendini tanıtmaya başlayan ilk yazılarını (H. Nihâl) imzası ile, hikâyelerini de (Y.D.) imzasıyla, bu dergide yayınlamaya başlamıştır.

1932 Temmuzunda Ankara'da toplanan Birinci Türk Tarih Kongresi esnasında, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'a Dr. Reşid Galib'in yaptığı haksız hücum üzerine Atsız, içerisinde ikinci eşi Bedriye (Atsız) ile Pertev Nâilî Boratav'ın da bulunduğu 8 arkadaşı ile, Dr. Reşid Galib'e "Zeki Velîdî'nin talebesi olmakla iftihar ederiz" diyen bir protesto telgrafı çekmiş ve bu telgraf üzerine de mimlenmiştir.

19 Eylül 1932'de Dr. Reşid Galib, Maarif Vekili olmuştu. Kısa bir süre sonra da Prof. M. Fuad Köprülü'nün dekanlıktan ayrılması üzerine Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na vekâleten bakan Ali Muzaffer Bey asâleten tâyin edilmiştir. Atsız'ı üniversiteden uzaklaştırmak için fırsat arayan Reşid Galib, Atsız Mecmua'nın 17. sayısındaki "Dârülfünûn'un kara, daha doğru bir tabirle, yüz kızartacak listesi" adlı makalesi ile bu fırsatı yakalamış ve Edebiyat Fakültesi Dekanı, 13 Mart 1933 tarihinde Atsız'ın üniversite asistanlığına son vermiştir.

Üniversiteden çıkarılmasından birkaç gün sonra Atsız, Edebiyat Fakültesi'nin Dekanı'nı Tokatlıyan'daki bir çayda yakalayıp yüzlerce kişinin önünde tokatlamıştır. Atsız'a bu hadise için hiç bir şekilde tepki gösterilmemiştir.

Üniversite asistanlığından çıkarılan Atsız, Malatya Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin edilmiştir, Malatya'da kısa bir müddet (8 Nisan 1933-31 Temmuz 1933) Türkçe öğretmenliği yapan Atsız, Edirne Lisesi edebiyat öğretmenline tayin edilmiştir. Atsız'ın Edirne'deki edebiyat öğretmenliği de 3-4 ay kadar kısa bir müddet devam etmiştir. (11 Eylül 1933-28 Aralık 1933).

Atsız, Edirne'de iken Atsız Mecmua'nın devamı mahiyetindeki "Aylık Türkçü Dergi" olan Orhun(5 Kasım 1933-16 Temmuz 1934, sayı 1-9)'u yayımlamıştır. Orhun dergisinde, Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan ve liselerde ders kitabı olarak okutulan dört ciltlik tarih kitaplarının yanlışlarını ağır bir şekilde eleştirdiği için 28 Aralık 1933’te bakanlık emrine alınmıştır. 9. sayısında da Orhun, Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmıştır.

Dokuz ay bakanlık emrinde kalan Atsız, 9 Eylül 1934 tarihinde Kasımpaşa'daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin olunmuştur.


Şubat 1936 tarihinde ikinci eşi olan Bedriye Hanım ile evlenen Atsız'ın bu evlilikten 4 Kasım 1939 tarihinde Yağmur ve 14 Temmuz 1946 tarihinde de Buğra adlı iki oğlu olmuştur. Atsız Bey, ikinci eşi Bedriye Atsız'dan da Mart 1975 tarihinde ayrılmıştır.

Atsız, Kasımpaşa'daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu'nda Türkçe öğretmeni olarak 4 yıl kadar çalışmış ve 1 Temmuz 1938 tarihinde bu görevinden ihraç edilmiştir.

Bunun üzerine Özel Yüce-Ülkü Lisesi'ne geçen Atsız, burada 1937 yılından 1939 yılının Haziranının sonuna kadar edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Atsız, 19 Mayıs 1939 ile 7 Nisan 1944 tarihleri arasında yine özel bir lise olan Boğaziçi Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğinde bulunmuştur.

Atsız, Boğaziçi Lisesi'nin Türkçe öğretmeni iken Orhun Dergisini (1 Ekim 1943-1 Nisan 1944, sayı:10 ile 16 arası, 7 sayı) yeniden yayınlamaya başlamıştır.

II. Dünya Savaşı sıralarında yerli komünistler faaliyetlerini olağanüstü artırdıkları halde, resmî makamlar bu aşırı hareketlere karşı tedbir almak yerine, seyirci kalmaktaydılar. Atsız, ilgilileri ikaz için Orhun.'un Mart 1944'te yayınlanan 15. sayısında, devrin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na hitaben bir açık mektup yayınlamıştır.

Atsız, bu açık mektupta, Marksistlerin artan faaliyetlerini belirtmekte idi. Aynı zamanda, Orhun dergisi kapatılmadığı takdirde bir sonraki sayısında bu aşırı faaliyetlerin belgeleri ile birlikte örneklerini vereceğini bildiriyordu.

Atsız, Orhun'un kapatılmaması üzerine, Nisan 1944'te yayımlanan 16. sayıda, Giritli Ahmed Cevad Emre, Pertev Nâilî Boratav, Sabahattin Ali ve Sadrettin Celâl Antel'in Marksist faaliyetlerini açıklayarak devrin Millî Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'i istifaya çağırmıştır. Bu ikinci açık mektup, yurt içinde büyük bir millî galeyana sebep olmuş, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok şehirde, komünizm aleyhinde gösteriler yapılmaya başlanmıştır.

Bu arada Atsız'a yurdun her köşesinden mektup ve telgrafların gelmesi Ankara'daki yetkilileri tedirgin etmekte idi. Millî Eğitim camiasındaki komünistler sebebi ile kendi partisinin mensupları tarafından dahi sorguya çekilmeye başlanan Hasan Ali Yücel, ilk iş olarak 7 Nisan 1944 tarihinde Atsız'ın Boğaziçi Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliğine son vermiştir.

Orhun dergisi ise Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden kapatılmış, bu arada Sabahattin Ali de kışkırtılarak Atsız aleyhine hakaret davası açmaya zorlanmıştır. Aleyhine dava açılan Atsız, trenle Ankara'ya gitmiş ve Türkçü gençler tarafından istasyonda karşılanarak bir otelde misafir edilmiştir.

Hakaret davasının 26 Nisan 1944 günü yapılan ilk oturumu olaylı geçmiştir. Bunun üzerine 3 Mayıs 1944 tarihinde yapılan ikinci oturuma üniversite öğrencisi alınmamış, bu yüzden de devrin Halk Partisi iktidarını şaşırtan büyük öğrenci gösterileri olmuş ve yüzlerce kişi tutuklanmıştır.

"Sabahattin Ali-Nihâl Atsız davası" olmaktan çok "Komünistliğe karşı Türkçülük davası" halini alan bu davanın 9 Mayıs 1944 günü yapılan karar oturumunda, Sabahattin Ali'ye "vatan haini" dediği için 6 aya mahkûm edilen Atsız'ın cezası hâkim tarafından "milli tahrik" gerekçesi ile 4 aya indirilmiş ve 4 aylık bu ceza da ertelenmiştir.

Atsız, cezasının ertelenmesine rağmen 9 Mayıs 1944 tarihinde mahkemenin kapısından çıkarken tevkif edilmiştir.

19 Mayıs 1944 törenlerinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Atsız ve arkadaşlarını ağır şekilde itham eden nutkunu söylemiş ve bu nutuk üzerine de Atsız ve 34 arkadaşı İstanbul 1 numaralı sıkıyönetim mahkemesinde yargılanmaya başlamıştır. Aralarında üniversite profesörü, öğretmen, subay, doktor ve üniversite öğrencileri bulunan sanıklar, sorguya çekme adı altında çeşitli işkencelere maruz bırakıldıktan sonra, 7 Eylül 1944 günü yargılanmaya başlanmıştır. "Irkçılık-Turancılık davası'' adı verilen ve haftada 3 gün olmak üzere 65 oturum devam eden mahkeme, 29 Mart. 1945 tarihinde sonuçlanmış ve Atsız 6,5 yıl hapse mahkûm olmuştur.

Atsız, bu kararı temyiz etmiş ve Askerî Yargıtay, 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nin kararı esastan bozmuştur. Böylece Atsız, bir buçuk yıl kadar tutuklu kaldıktan sonra, 23 Ekim 1945 tarihinde tahliye edilmiştir.

5 Ağustos 1946 tarihinde 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nde tutuksuz olarak başlayan Atsız ve arkadaşlarının davası (bu dava Prof. Kenan Öner-Hasan Ali Yücel davası adı ile tanınmıştır), 31 Mart 1947 tarihinde sonuçlanmış ve 29 oturum devam eden mahkemede bütün sanıkların beraatına karar verilmiştir.


Nisan 1947'den Temmuz 1949'a kadar kendisine iş verilmeyen Atsız, Ekim 1945-Temmuz 1949 tarihleri arasında geçinmek için kitaplarından bazılarını satmak zorunda kalmıştır. Bir müddet Türkiye Yayınevi'nde çalışan Atsız, Türk-Rus savaşlarının özeti olan Türkiye Asla Boyun Eğmeyecektir adlı kitabını da Sururi Ermete adlı şahsın adı ile yayınlamak zorunda kalmıştır.

Atsız'ın sınıf arkadaşlarından Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu Millî Eğitim Bakanı olunca, Atsız'ı 25 Temmuz 1949'da Süleymaniye Kütüphânesi'ne "uzman" olarak tayin etmiştir.

Bir müddet bu vazifede çalışan Atsız, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra 21 Eylül 1950’de Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmenliği'ne tayin olmuştur.

_________________
avatar
Admin
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 777
Yaş : 38
Kayıt tarihi : 30/06/07

Kullanıcı profilini gör http://www.elaziz.the-up.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Admin Bir Paz Tem. 01, 2007 5:28 pm

4 Mayıs 1952 tarihinde Ankara Atatürk Lisesi'nde vermiş olduğu "Türkiye’nin Kurtuluşu" konulu bir konferans üzerine Cumhuriyet Gazetesi, Atsız'ın aleyhine yalan yayın yapmıştır. Hakkında bakanlık tarafından soruşturma açılan Atsız'ın konuşmasının bilimsel olduğu tespit edilmiştir. Fakat Atsız 13 Mayıs 1952 tarihinde Haydarpaşa Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden "muvakkat" kaydı ile alınarak yine Süleymaniye Kütüphânesi'ndeki görevine tayin edilmiştir.

31 Mayıs 1952 tarihinden itibaren emekliliğini istediği 1 Nisan 1969 tarihine kadar Süleymaniye Kütüphânesi'ndc çalışan Atsız'ın en uzun süreli memuriyeti bu kütüphânedeki memuriyet olmuştur.

Atsız, 1950-1952 yıllarında yayımlanan haftalık Orkun dergisinin başyazarlığını yaptı. 1962’de kurulan Türkçüler Derneği’nin genel başkanlığını üstlendi. 1964’ten vefatına kadar Ötüken dergisini yayımladı.

Devrin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Gaziantep'e giderken bir işçinin kendisine "idareciler Araplara toprak veriyorlar, biz Türklere vermiyorlar" sözlerine karşılık, "Türk topraklarında yaşayan herkes Türk’tür." demişti.

Atsız bunun üzerine, Ötüken'in Nisan 1967'de yayınlanan 40, sayısından itibaren "Konuşmalar, 1" (Sayı 40), "Konuşmalar, II" (Sayı 41), "Konuşmalar, III" (Sayı 43), "Bağımsız Kürt Devleti Propagandası" (Sayı 43), "Doğu mitinglerinde perde arkası" (Sayı 47) ve "Satılmışlar-Moskof uşakları" (Sayı 4 adlarıyla yayınladığı seri makalelerinde, bölücü Marksistlerin Doğu bölgelerimizde yaptıkları gizli çalışmaları açıklamıştı. Bu makaleler hakkında savcılıkça soruşturma açılmıştır. Savcılığın yaptığı ilk soruşturmada Atsız'a hiç bir suçlamada bulunulamamıştır.

Ancak bu yazılar üzerine, Ankara'daki bölücü kuruluşlar tarafından Atsız aleyhine hazırlanmış ayrılıkçılığı ilan eden bildiriler sokaklarda dağıtılmış ve aynı günlerde Adalet Partisi'nin bir Diyarbakır Senatörü, senato kürsüsünden Atsız aleyhine ağır bir konuşma yapmıştır.

Bu sistemli girişimler sonucunda, Hasan Dinçer'in Adalet Bakanı olduğu dönemde, bakanlık tahkikat açmış ve Atsız mahkemeye verilmiştir. Davanın devam ettiği 6 yıl içerisinde 12 Mart muhtırası verilmiş ve arkasından sıkıyönetim ilân edilmiştir. Sıkıyönetim mahkemelerinde Türk milletinin ve vatanının birliğine ve bölünmezliğine karşı çıkan yıkıcılar, bölücüler, komünistler ve anarşistler muhakeme edilirken, sivil mahkemelerde ise aynı hususlara daha 4-5 yıl önce dikkati çeken Atsız muhakeme edilmiştir.

Uzun duruşmalardan sonra mahkeme, Ötüken'in sahibi Atsız'ı ve sorumlusu Mustafa Kayabek'i 15'er ay hapse mahkûm etmiştir. Mahkeme başkanının karara katılmadığı ve 2-1'lik ekseriyetle verilen bu karar, temyiz edilince Yargıtay tarafından bozulmuştur. Fakat aynı mahkeme 2-1'lik kararda ısrar edince, Yargıtay kararı onaylamıştır. Atsız ve Mustafa Kayabek "Tashih-i karar" isteğinde bulunmuşlar ancak bu istekleri mahkemece kabul edilmemiştir. Böylece mahkûmiyet kararı kesinleşmiştir.

Kronik enfarktüs, yüksek tansiyon ve ağır romatizmadan rahatsız olduğu için Haydarpaşa Numune Hastanesine yazan Atsız'a, Haydarpaşa Numune Hastanesi tarafından ``Cezaevine konulamayacağı" kaydı bulunan rapor verilmiştir. Ancak 4 aylık bir rapor Adlî Tıp tarafından kabul edilmemiş ve "reviri olan cezaevinde kalabilir" şeklinde değiştirilmiştir.

Bunun üzerine infaz savcılığı 14 Kasım 1973 Çarşamba günü sabahı Atsız'ı evinden aldırarak Toptaşı Cezaevi'ne sevk etmiştir. 40 kişilik adi suçlular koğuşuna konulan Atsız, bir müddet sonra reviri olan Sağmalcılar Cezaevi'ne nakledilmiştir.

Atsız, kesinleşen 1,5 yıllık cezasını çekmek için hapse girince, Atsız'ın yazılarından, fikirlerinden ve eserlerinden feyiz alan milliyetçi bilim adamları, üniversite mensupları, gençlik kuruluşları, kültür dernekleri vasıtası ile Türk milleti, Cumhurbaşkanına başvurup Atsız'ın affını istemiştir.

Atsız, suç işlemediğini belirterek bizzat af talep etmediği halde, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yetkisini kullanarak Atsız'ın cezasını affetmiştir.

22 Ocak 1974'te Bayrampaşa Cezaevi'nden tahliye edilen Atsız, 1,5 yıllık cezasının 2,5 ay kadarını cezaevinde geçirmiştir.


İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın tarifi ile "Atlıyı atından indirecek derecede şiddetli yazılar yazan" Atsız, ateşli ve keskin bir üsluba sahip olması yanında, özel hayatında sakin, kibar, mülâyim, nüktedan ve şakacı idi. Kendisinden kaç yaş küçük olursa olsun herkese "Bey" diye hitap ederdi.

Atsız, 1975 yılının kasım ayının ortalarında hasta olduğundan şüphelenmiş, ancak yapılan muayene ve testler sonucunda bir hastalık bulunamamıştır .10 Aralık 1975 Çarşamba gününün akşamı kalp krizi geçirmiş, gelen doktor enfarktüs olduğunu anlayamamıştır. Ertesi akşam Atsız'ı ziyaret eden ikinci bir kriz, 11 Aralık 1975 Perşembe günü Atsız'ı aramızdan alıp götürmüştür.

Yarım asırdır hiç bir kuvvetin Türk milliyetçiliğinin burcundan indiremediği bayraklarından birincisi olan Atsız’a Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret yapmak isteyenler, 13 Aralık 1975 tarihinde Kurban Bayramının ilk günü Kadıköy Osmanağa Câmii'nde son vazifelerini yerine getirdiler. Kılınan ikindi namazını müteakip Osmanağa Câmii'nden Karacaahmet mezarlığına kadar, onu eller üzerinde taşıdılar.

Türk milliyetçiliğinin öncüsü olan Atsız, aynı zamanda güçlü bir Türkolog’tur. Türk dilini, tarihini ve edebiyatını gayet iyi bilen Atsız, özellikle Türk tarihinin Göktürk devrini âdeta yaşamışçasına bilir ve severdi. Çok sevdiği bu devreyi Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı iki eser ile romanlaştırmış ve Göktürkleri Türk milletine tanıtarak sevdirmiştir. Deli Kurt adlı romanı Osmanlı tarihinin ilk devrelerinin romanlaştırılmış şeklidir. Ruh Adam'daki Selim Pusat'ın şahsiyetinde Atsız'ı görürüz. Ruh Adam'ın devamı olarak Yalnız Adam'ı yazacağını söylüyordu. Yine yazacağını bildirdiği bir eseri de Bozkurtlar'ın 3. cildi idi. Yayınlanmamış eserlerinin içerisinde II. Mahmut'tan Günümüze Kadar Osmanlı Hanedanı Tarihi’ni zikredebiliriz.

Atsız’ın şiirleri Yolların Sonu adı ile kitap halinde defalarca basılmıştır. Türk Ülküsü, 900.Yıldönümü, Türk Tarihinde Meseleler gibi eserlerinin yanı sıra, Dalkavuklar Gecesi ve Z Vitamini adlı iki de mizah romanı da vardır.

(Bu biyografi, Osman F. Sertkaya’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları -Ankara 1987, nu.847) arasında çıkan Nihal Atsız adlı kitabından alınmıştır.

_________________
avatar
Admin
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 777
Yaş : 38
Kayıt tarihi : 30/06/07

Kullanıcı profilini gör http://www.elaziz.the-up.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Rover Bir Cuma Eyl. 07, 2007 9:52 pm

Buyuk bir Turk buyugu (!)olan Nihal Atsiz'in ise yarayan tek eseri siirleri. Onlardan da sadece bir bolumu. Ben bir kac tanesini okuma imkanina sahip oldum. Acikcasi etkileyici ama bazi siirlerinde , guvensizlikten , kinden ve en onemlisi irkciliktan baska bir sey yok. Turkolog var Turkolog var. Bazilari cevresindekileri de aydinlatir, ogreticidir dusuncelerini savunurken: mesela Ziya Gokalp. Nihal Atsiz dusuncelerinde buyuklugu hakedecek hic bir agirlik koymamis. Saldirganliktan baska bir sey yok.
Ozel hayati bile pek normal bir insan olmadiginin gostergesi. Ozel hayatinda anormal olan pek cok buyuk insanin guzel eserler biraktigina da sahit oldum. Ama bu Nihal Atsiz icin pek gecerli degil. Turklerin degil sadece bir marjinal grubun buyugu olsa gerek.
avatar
Rover
Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı

Kadın
Mesaj Sayısı : 62
Kayıt tarihi : 28/08/07

Character sheet
OYUN: Hayat Gözel

Kullanıcı profilini gör http://www.turksestudent.nl

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Ulusal Kahraman Bir C.tesi Eyl. 08, 2007 1:47 pm

olaya daha objektif bakmak gerek nihal atsızın şiirleri bence çok güzeldir. ben kendisini türkeşten kat kat çok severim. hayatını okuyunca onurlu bir insan olduğu zaten anlaşılıyor. onun silahının kalemi olduğunu düşünüyorum. ziya gökalp üstadıda, nihal atsızıda eşit derecede severim. yine karıştırılmaması gereken birşey var gökalp üstatında atsız bey ile benzer şiirleri çoktur. wink
avatar
Ulusal Kahraman
Yarbay
Yarbay

Mesaj Sayısı : 402
Kayıt tarihi : 23/08/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Admin Bir Ptsi Eyl. 24, 2007 4:42 pm

Rover demiş ki:Turklerin degil sadece bir marjinal grubun buyugu olsa gerek.
Sayın Rover,

Size kesinlikle katılmadığımı belirtmek isterim. Örneğin bundan en fazla 10 sene önceye kadar Atsız Ata'yı tanıyan, bilen kişi sayısı çok azdı. Bugün ise birçok sayıda sempatizanı ve kendilerine Atsızcılar diyen geleceğin Türkiye'sinin parlak güneşi Türk, Türkçü - Turancı ve Atatürkçü koca bir zümre bulunmaktadır.

Sevgiler, saygılar

_________________
avatar
Admin
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 777
Yaş : 38
Kayıt tarihi : 30/06/07

Kullanıcı profilini gör http://www.elaziz.the-up.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Rover Bir Salı Eyl. 25, 2007 11:54 pm

Niye var? Internette yapilan propagandalarin basarisi bu. Internettte cunku, bu yuzle toplum icerisinde acikca destek bulmak bir yana , linc edilirler. Aynen int. uzerinden yayilan sapikliklar gibi bir sey. Admin Bey, olgun bir insana benziyorsunuz, bana gore kisligi oturmamis, dunyadan bi haber, kendi egosuyla mesgul bir grup gencin , vakit gecirdigi bir dusunce.
avatar
Rover
Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı

Kadın
Mesaj Sayısı : 62
Kayıt tarihi : 28/08/07

Character sheet
OYUN: Hayat Gözel

Kullanıcı profilini gör http://www.turksestudent.nl

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Teşkilat-ı Mahsusa Bir Çarş. Eyl. 26, 2007 12:18 am

bahsi geçen oluşum ülkücüleride sevmez ayrıca partileşme alanına doğru gidiyorlar bunlar değil ancak aynı düşüncede olan türkçü toplumcu budun derneği buduncu gelecek partisi diye birşey kuruyordu ve yakında nihal atsızcılarda kuracakmış ancak fazla oy alamayacaklarını ve engellerle karşılaşacaklarını biliyorlar önce kendilerini daha fazla tanıtmaları ve güzel propagandalar yapmaları gerek.ayrıca bu türkçü toplumcu budun derneğinin şubeleri ve şuanda bir partileride varki atsızcılar ile aynı düşüncededirler insan içinede çok rahat çıkıyorlar.yani kişiliği oturmamış,dünyadan bi haber bir grup değil bence hem linç edilecek o kadar çok kişi ve grup varki tabi akp iktidarında ancak bu gibi iyi oluşumlar ezilir kürtlerde semirtilir ama bu ülkede hep akp'nin borusu ötmez elbet.örneğide çok görülmüştür.keser döner sap döner gün gelir hesap döner elbette.

_________________
VATAN NE TÜRKİYE'DİR TÜRKLERE NE DE TÜRKİSTAN,VATAN BÜYÜK VE MÜEBBET BİR ÜLKEDİR TURAN!

UMUDUN BİTTİĞİ YERDE TÜRKÜN KUDRETİ BAŞLAR!!!

avatar
Teşkilat-ı Mahsusa
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 759
Yaş : 36
Kayıt tarihi : 04/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  KARAHAN Bir Çarş. Eyl. 26, 2007 5:09 pm

İnsan içinede çıkıyoruz,düşüncelerimizide söyleyebiliyoruz insan içine çıkamayacaklar kürtçü forumdakiler ve pkk'lılardır.Onların yerleri ancak inleridir!!!

_________________

KARAHAN
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 767
Kayıt tarihi : 03/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Rover Bir Perş. Eyl. 27, 2007 12:07 am

Dun iki defa bu konuya cevap yazdim ve ikisinide gonderemedim. Birinci defa kendi hatamdi fakat ikincisinde siyteyle baglantim kesildi. Buna bir cozum bulun.
Benim icin atsizcilar, icinde insan sevgisi kalmamis bir grup ruh hastasidirlar.
Her yerde vardir boyleleri kendilerine baska ideal bulamamis, dolayislada buna siginmis bir grup geri kafali, fasonun sigindigi , yucelttigi bir hic!
avatar
Rover
Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı

Kadın
Mesaj Sayısı : 62
Kayıt tarihi : 28/08/07

Character sheet
OYUN: Hayat Gözel

Kullanıcı profilini gör http://www.turksestudent.nl

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  FARUK 23 Bir Perş. Eyl. 27, 2007 10:58 am

Sevgili ROVER sana katılıyorum.Bu grup ırkçı ve din düşmanı bir oluşumdur.
avatar
FARUK 23
Hudut Kartalı
Hudut Kartalı

Mesaj Sayısı : 731
Kayıt tarihi : 03/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Admin Bir Perş. Eyl. 27, 2007 11:00 am

Sayın Rover demekki sorun ikisindede sizde yada bilgisayardaymış. Kimsenin yazısı silinmemekte yada kimse engellenmemektedir.

Atsızcılar hakkındaki iddialarınız ise gayet boş hatta iftiraya doğru kayıyor zira sadece bir tanıdığım arkadaşım yazar ve kendiside avukattır. Birçoğuda tahmin ettiğiniz gibi boş insanlar değillerdir.

Ancak kınamadığınız kürtçü ve bölücü sitedikilerin kültür ve okuma seviyesi için aynı şeyi söylemek kesinlikle imkansızdır. Hem gerikafalı, hem şerefsiz, hem bölücü, hemde yediği kaba pisleyenlerdir.

_________________
avatar
Admin
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 777
Yaş : 38
Kayıt tarihi : 30/06/07

Kullanıcı profilini gör http://www.elaziz.the-up.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  FARUK 23 Bir Perş. Eyl. 27, 2007 11:57 am

Pkk terörünü, bölücülüğünü,kürtçülüğü lanetleyen bizler neden pkk ile aynı söylemlerin türkçülük versiyonunu sahneleyen bu tür grupları alkışlıyoruz.
T.C. vatandaşı olan bir kürdü ikinci sınıf insan gören anlayış bölücü değil mi?
avatar
FARUK 23
Hudut Kartalı
Hudut Kartalı

Mesaj Sayısı : 731
Kayıt tarihi : 03/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  KARAHAN Bir Perş. Eyl. 27, 2007 7:51 pm

FARUK 23 demiş ki:Sevgili ROVER sana katılıyorum.Bu grup ırkçı ve din düşmanı bir oluşumdur.
Sn. Faruk23 seni, Türk ırkçılığını benimsememeye iten etmen nedir?Türk'ün düşmanının düşmanı olmak ve Türklüğü aşırı derecede sevmek demek olan Türk ırkçılığı sana çok mu ters gelmektedir?İşte ümmetçilik zehiri Türklere bu açıdan zarar vermektedir.
Din dediğin nedir ki, birkaç hurafe, bir kaç yalan..Oysa Türk'ün töresi dinlerden de üstün ve yamandır!
Ben ırkçı değilim diyen bir Türk'ün samimiyetine inanmam.Mesela Rover mahlaslı üyenin etnik olarak Türk olmadığından dolayı Hüseyin Nihal Atsız'a saldırdığına bahse girebilirim. Aynı sözleri tam tersi Apo için söylemesi gerekli.

_________________

KARAHAN
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 767
Kayıt tarihi : 03/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  KARAHAN Bir Perş. Eyl. 27, 2007 8:05 pm

Burası Türk yurdudur Türklerin milliyetçilik yada ırkçılık yapması özelliklede şu kahrolası dönemde tamamen normaldir.Irkçılık deyince insanları kesmek,doğramak aklına gelmesin sadece ve sadece Türk'ün üstünlüğünü ve düşmanlarımızın düşmanı olmamız aklınıza gelebilir.Yahudiler bunu tüm dünya bazında Siyonist faaliyetlerle yapıyorlar.Nasıl olurda bu ülkenin tek kurtuluşu olan Türkçülük ile kürtçülüğü bir tutarsın?
Ey ümmetçiler,ey demokratlar,ey etnik ezikler hepimiz ermeniyiz ve hepimiz kürdüz diye bağırmaya devam edin.Ümmetçiler hepimiz ermeniyiz diye bağırırken ermeniyi müslüman olması için ikna edin,sonra da kızkardeşinizi ona verin.Hem din kardeşi,hem de akraba olursunuz ne güzel işte.Ey hepimiz kürdüz diye bağıran etnik ezikler günde 5 kere "hepimiz ermeniyiz,kürdüz,gürcüyüz" hepimiz eşcinseliz, hepimiz kundaktaki Türk bebelerinin gözlerini oyan adi şerefsizleriz'' diyerekte camdan bağırın.Bu dediğim sizleri kesmezse,ermeni yada kürt arkadaşlarınızı öpün,sevin,hatta altına yatın.Hepiniz ermeni,hepiniz kürt olduğunuz için,bunda hiç bir sorun yoktur.Tanrı bir yastıkta kocatsın.Ben TÜRK'üm ve TÜRK olarak kalacağım.

_________________

KARAHAN
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 767
Kayıt tarihi : 03/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Rover Bir Perş. Eyl. 27, 2007 10:00 pm

Admin demiş ki:Sayın Rover demekki sorun ikisindede sizde yada bilgisayardaymış. Kimsenin yazısı silinmemekte yada kimse engellenmemektedir.

Atsızcılar hakkındaki iddialarınız ise gayet boş hatta iftiraya doğru kayıyor zira sadece bir tanıdığım arkadaşım yazar ve kendiside avukattır. Birçoğuda tahmin ettiğiniz gibi boş insanlar değillerdir.

Ancak kınamadığınız kürtçü ve bölücü sitedikilerin kültür ve okuma seviyesi için aynı şeyi söylemek kesinlikle imkansızdır. Hem gerikafalı, hem şerefsiz, hem bölücü, hemde yediği kaba pisleyenlerdir.

Sorun bende olmuyor her zaman ,mesela uzun bi cevap yaziyorum , tam send'leyecegim, site yavasliyor sonrda kayboloyr.

Aahahaaha demek arkadasiniz avukatmis, gecen senelerde yargi uyelerini olduren zatta advukatti, Armagan Caglayan adindaki homo tipli adamda avukat, suan aklima gelmeyen bi surru , gereksiz, ahmak avukat var dunyada! Atalarimiz ne demis, cehalet gider , esseklik baki kalirmis:))
O yuzden ben kimsenin diplomasina bakmam, kardesim, iki kelimesinden ve bir sayfalik yazisindan anlarim ne halta yaradigini.
Mesela Atsiz hocaniz, tavsanin suyunun suyu ile beslenmis, bunlarida lise cocuklarinin alyacagi tarzda ozetlemis, basit bir turkcu, ondan Ata olmaz.
Onun millet kavramini, dunyada ki savas ve devinim yasalarini daha entelluktel yazarlar romanlarinin kenarina dipnot yaparlar.Smiley)

Simdi bu sitede veya herhangi bir yerde , pkklilar kalkip kendilerini ovseydiler, ooogh biz turkleri olduryorz, deseydiler ve bende buna karsi sessiz kalsaydim, beni suclayabilirdiniz. Simdi bastan anlasalim, ben pkk yla ilgilenmiyorum! Oyle bir tarakta bezim yok!Size karsi dusuncelrimi soylerken sakin panige kapilipta bana terorist muamelisi yapmayin, kendizi
diger sitedekiler gibi assagilik vaziyete dusurmeyin.
avatar
Rover
Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı

Kadın
Mesaj Sayısı : 62
Kayıt tarihi : 28/08/07

Character sheet
OYUN: Hayat Gözel

Kullanıcı profilini gör http://www.turksestudent.nl

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Rover Bir Perş. Eyl. 27, 2007 10:08 pm

KARAHAN demiş ki:Burası Türk yurdudur Türklerin milliyetçilik yada ırkçılık yapması özelliklede şu kahrolası dönemde tamamen normaldir.Irkçılık deyince insanları kesmek,doğramak aklına gelmesin sadece ve sadece Türk'ün üstünlüğünü ve düşmanlarımızın düşmanı olmamız aklınıza gelebilir.Yahudiler bunu tüm dünya bazında Siyonist faaliyetlerle yapıyorlar.Nasıl olurda bu ülkenin tek kurtuluşu olan Türkçülük ile kürtçülüğü bir tutarsın?
Ey ümmetçiler,ey demokratlar,ey etnik ezikler hepimiz ermeniyiz ve hepimiz kürdüz diye bağırmaya devam edin.Ümmetçiler hepimiz ermeniyiz diye bağırırken ermeniyi müslüman olması için ikna edin,sonra da kızkardeşinizi ona verin.Hem din kardeşi,hem de akraba olursunuz ne güzel işte.Ey hepimiz kürdüz diye bağıran etnik ezikler günde 5 kere "hepimiz ermeniyiz,kürdüz,gürcüyüz" hepimiz eşcinseliz, hepimiz kundaktaki Türk bebelerinin gözlerini oyan adi şerefsizleriz'' diyerekte camdan bağırın.Bu dediğim sizleri kesmezse,ermeni yada kürt arkadaşlarınızı öpün,sevin,hatta altına yatın.Hepiniz ermeni,hepiniz kürt olduğunuz için,bunda hiç bir sorun yoktur.Tanrı bir yastıkta kocatsın.Ben TÜRK'üm ve TÜRK olarak kalacağım.

Karahan,
Bu siteye ilk girdigimde atsizcilarin sitesine benzedigini soyledigimde, nasilda savunmaya gecmistiniz.Ne oldu? Yuzunuz ortaya cikti mi cikmadi mi? Kendimi ovmem ama bu konuda cok isabetliyimdir.
Valla bu gune kadar hic bir zaman slogan atmadim, bugun bir arkadas bana turk mu yoksa fasli mi oldugunu sordu ben de TURKUM dedim. Simdi sende bu tur kokenimi merak eden bir yaziyla gelice aklima geldi. Umarim bu senin icin yeterlidir. Etnik olarakta steplerden gocme bir turk degilim, ok? Umarim buda senin icin yeterli bir aciklamadir. YAZINDA TERBIYESIZLIK YAPIP HADDINI DE ASMISSIN. AYIP, demekki senin aklin fikrin , etnik dialog diyince baska seylere kayiyor, buda kaliteni gosteriyor. Cevap yazmaya gerek yok sana , tam bir paronayak gibi , zirvalamissin:)))
hadi herkeze ii aksamlar, aceleyle yazdigim icin , surc-i lisan ettiysek affoola.
avatar
Rover
Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı

Kadın
Mesaj Sayısı : 62
Kayıt tarihi : 28/08/07

Character sheet
OYUN: Hayat Gözel

Kullanıcı profilini gör http://www.turksestudent.nl

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  yelda Bir Perş. Eyl. 27, 2007 10:58 pm

Sayın Karahan sözleriniz hiç hoş değil.Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil ve sizin gibi düşünmeyenlere bu şekilde hitap etmenizi kınıyorum.Ben Türk'üm ama asla ırkçı değilim ve insanların etnik kökeni ile de ilgilenmem.
lütfen burada sizin gibi düşünmeyenlerin olduğunu unutmayın ve hakaretlerinizi ona göre yapın çok ayıp.

_________________
avatar
yelda
Genel Moderatör
Genel Moderatör

Mesaj Sayısı : 2243
Nereden Katılıyor? : İstanbul Avrupa Yakası
Kayıt tarihi : 02/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Teşkilat-ı Mahsusa Bir Cuma Eyl. 28, 2007 12:53 am

yahu bahsi geçen herşeyden önce bir türk büyüğüdür.bir türk'ün hocasına ve atasınada böyle saygısızlık yapacağınıda sanmıyorum.ben ırkçı değilim ancak atsız hocanın düşünceleri beni neden rahatsız etmiyor?atsız hoca'nın düşüncelerinin hangi zevatların işine gelmedğinden bahsetmeme sanırım gerek yok.adam düşünceleri uğruna yıllarca hapis yatmış,idealleri yolunda giden büyük bir türkçüdür.saygılı olun ayağınızı denk alın kimseyi dinsiz ilan etmekte size kalmadı!!!

_________________
VATAN NE TÜRKİYE'DİR TÜRKLERE NE DE TÜRKİSTAN,VATAN BÜYÜK VE MÜEBBET BİR ÜLKEDİR TURAN!

UMUDUN BİTTİĞİ YERDE TÜRKÜN KUDRETİ BAŞLAR!!!

avatar
Teşkilat-ı Mahsusa
Moderatör
Moderatör

Mesaj Sayısı : 759
Yaş : 36
Kayıt tarihi : 04/07/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Admin Bir Cuma Eyl. 28, 2007 1:52 pm

Sorun bende olmuyor her zaman ,mesela uzun bi cevap yaziyorum , tam send'leyecegim, site yavasliyor sonrda kayboloyr.

Sayın Rover olabilir benzer şeyler herkese olur. wink

Sizi anlıyorum düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz kesinlikle kızmıyorum burada her isteyen düşüncelerini söyler. Ancak biraz daha öğrenmeniz gerek.

pkk ile ilgilendiğini zaten iddia etmiyorum. wink

Aynı hassasiyeti pkk ve kürtçülerede gösterdiğine - göstereceğine eminim.

Hüseyin Nihal Atsız'ı önce iyi bir tanı, eserlerini oku ondan sonra yazışalım - anlaşalım adamın bir mektubuna bakarak yahutta bir siteye bakarak büyük bir Türkçüye laf edilemez, edilmemeli. Bu cahilliktir, gafilliktir.

Karahan sitede hiçbir zaman Türkçü ve Atsızcı olduğunu zaten inkar etmediki.

Kaldıki burada huzur bozan herkese gereken yapılmıştır. Bir üye atılmış Karahan'da onunla küfürleştiği için ceza almıştır. Aynı şeyler devam ederse yine gereken yapılacaktır. Herkesi bu açıdan toparlanmaları adına uyarıyorum.

Sevgiler, saygılar


Sayın Faruk bir kesimi ve milleti bu sitede ikinci defa dinsiz ilan etmendir. Seni son defa uyarıyorum.

Bahsi geçen oluşumdakiler arasındada Müslümanlar çoğunluktadır. Ancak YOBAZ değillerdir.

Müslüman kişiye ateist ve dinsiz dendiği takdirde, söyleyen imanından oluyor diye defalarca okudum.

Yezid'e dahi inançsız gitti denilemiyor, son nefesde ne olduğunu sadece Rabbimiz cc. biliyor. Kelimei tevhidi söyleyen ve ayni Kabei muazzama'ya yönelen hiçbir kimseyi küfürle suçlayamayız, tekfir edemeyiz, iman nuruna mal olur, aman dikkat.

Kişiye, kişilere dinsiz diyorsun ama sende dinsiz değil daha fazlası olur İmandan çıkarsın dahası sizinkiler değilmi bugün dinler arası diyalog adı altında Hz. Peygamberin savaştığı ve Kur'an da da lanetlenenlerle işbirliği yapan?

Ayrıca Türkiye'de Müslüman geçinenlerin hemen hemen %90'ı gerçek Müslüman değil hepsi dolandırıcı, sahtekar ve işbirlikçi gidecekleri yer bugünden belli. Söylemeden önce düşün.

Kişi Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Şaman vs. kimseyi ilgilendirmez. Bu saçma düşüncede sadece Müslümanlarda vardır. Gelişmiş toplumlar veya mesela Yahudiler sadece ırka bakıyor. Musevi bir Yahudi ile İsevi bir Yahudi hiçbir zmaan kavga etmezler. Önemli olan Yahudi olmalarıdır.

Sen dersinki Müslümanlık en üstün dindir. Bir başkalarıda derki Türkler en üstün ırktır der. Türkler Müslümanlıktan öncede vardı Hunlar, Göktürker vs. der. Türkler Tanrı'nın kılıcıdır der. Yoldan çıkmayan tek toplumdur. Bu açıdan peygamber dahi gönderilmemiştir çünkü Türkler hep doğru yoldadır derler. Bu açıdan herşeyden değerlidir ve Müslümanlık Arap'ın dinidir dahası Arap emperyalizmidir der. Bu açıdan çok dikkatli olmak gereklidir.

Sevgiler, saygılar

_________________
avatar
Admin
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 777
Yaş : 38
Kayıt tarihi : 30/06/07

Kullanıcı profilini gör http://www.elaziz.the-up.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Mesaj  Admin Bir Cuma Eyl. 28, 2007 1:59 pm

Sayın üyeler,

Türk Büyükleri bölümündeyiz. Bir Türk büyüğü hakkında ek olarak ekleyecekleriniz varsa buyrun ekleyin. Ancak tartışmaları başka bir başlık açıp(örneğin ırkçılık vs. gibi) gerekli olan bölümde yapabilirsiniz. Konu kilitlenmiştir. Toparlanacağınızı umuyorum.

Sevgiler, saygılar

_________________
avatar
Admin
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 777
Yaş : 38
Kayıt tarihi : 30/06/07

Kullanıcı profilini gör http://www.elaziz.the-up.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz